Privacy regels

De Magische Bongerd Winkel gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. 

Wij hanteren de volgende werkwijze:

  • Uw gegevens worden alleen gebruikt waar dat nodig is om het verkoopproces, de betaling en de distributie goed te laten verlopen.
  • Uw gegevens zijn in technisch opzicht beveiligd door het gebruik en de correcte inrichting van het gebruikte winkelmanagement systeem.
  • U ontvangt alleen informatie via onze nieuwsbrief als u zich daarvoor expliciet heeft aangemeld; U kunt dat op ieder moment weer stop zetten.
  • Uw persoonlijke gegevens worden NIET voor andere doeleinden gebruikt en zeker niet ter beschikking gesteld of verkocht aan derden.
  • U heeft direct inzage in de gegevens over Uzelf in onze adminstratie via het "Mijn Account" gedeelte onderaan iedere pagina van de winkel.
  • Indien u dat wenst kunnen wij al Uw gegevens uit onze administratie verwijderen.

Verzoeken omtrent de privacy kunnen via het contactformulier worden ingediend.